Bispebjerg Psykologisk Klinik

     Ndr. Fasanvej 224, 1. sal - kontorgangen

     2200 København N

GDPR – Privatlivspolitik

Ifølge dansk sundhedslov skal psykologer føre journal. Når du kommer til os via egen læge med en henvisning, bruger vi dit cpr-nummer. Vi behandler persondata iht. persondataforordningen (GDPR).

Vi orienterer din læge om opstart af behandling og skriver en epikrise ved afsluttet behandling, dvs. en kort opsummering af forløbet.

Hvis du benytter dig af et forsikringsselskab, fx sygeforsikringen Danmark, giver vi dem besked om behandling, hvis du ønsker det. Vi deler ikke andre oplysninger uden dit tilsagn.

Vi har som psykologer tavshedspligt. Vi kan hver især kun læse vores egen journal. Vi opbevarer din journal i sikret IT-system eller aflåst arkivskab. Journaler slettes efter 5 år.

Vi opfordrer til, at du ikke deler personfølsomme oplysninger om dig når du henvender dig.

Vi har databehandleraftale med revisor, bank og equus.cgmnet.dk.

Du har altid ret til at få indsigt i din journal, dvs. få at vide hvilke oplysninger vi opbevarer om dig.