Bispebjerg Psykologisk Klinik

     Ndr. Fasanvej 224, 1. sal - kontorgangen

     2200 København N

Klienter med henvisning fra lægen

Hvis du er omfattet af følgende personkreds kan du få tilskud fra sygesikringen til psykologisk behandling:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre

- trafik- og ulykkesofre

- pårørende til alvorligt psykisk syge personer

- personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

- pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom

- pårørende ved dødsfald

- personer, der har forsøgt selvmord

- kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.

- personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre             seksuelle overgreb

- personer (fra 18 år) med lette og moderate depressioner

- personer (fra 18 år) med let til moderat angslidelse, herunder OCD

Du har mulighed for 12 samtaler og kan få dækket 60 % af prisen via tilskud fra sygesikringen.

Med tilskud er prisen for den første samtale:

412 kr.og de efterfølgende sessioner: 344 kr.

Hvis du er ml. 18-21 år er der ingen egenbetaling

Er man medlem af ”Danmark” er der yderligere tilskud.

En session varer 45. min: inklusive det praktiske med betaling, aftale nye tider m.v.